Montae & Partners -Vraag: pensioenakkoord en 10% van je pensioen opnemenMontae & Partners -Vraag: pensioenakkoord en 10% van je pensioen opnemen

Vraag: pensioenakkoord en 10% van je pensioen opnemen

In het pensioenakkoord is afgesproken dat je 10% van je pensioen mag laten uitkeren. Hoe werkt dit en hoe werkt dit financieel?

Antwoord:

Er is afgesproken dat je 10% van je pensioenvermogen op pensioendatum mag laten mag laten uitkeren als je met pensioen gaat. uitkeren. Zoals het er nu naar uitziet gaat de wetgeving dit al mogelijk maken vanaf 1 januari 2022.

De hoogte van je pensioenvermogen kun je opvragen bij je pensioenuitvoerder (bijvoorbeeld je pensioenfonds of je verzekeraar). Bij een beschikbare premieregeling is dit eenvoudig te zien. Jaarlijks krijg je een overzicht van je vermogen. Bij een middelloonregeling wordt het pensioenvermogen meestal niet gecommuniceerd op je pensioenoverzicht aangegeven. Hier wordt gecommuniceerd in aanspraken. Om deze aanspraken na te komen is er echter ook een vermogen gereserveerd. Je pensioenuitvoerder weet hoeveel vermogen dit is.

Stel dat je een pensioenvermogen hebt staan van € 120.000. Op pensioendatum krijg je de mogelijkheid om maximaal 10% = € 12.000 uit te laten keren op pensioendatum.

De 10% is maximaal. Je mag dus ook kiezen om bijvoorbeeld 5% uit te laten keren.

Let op! Over deze 10% (in ons voorbeeld € 12.000) moet je gewoon belasting betalen. Ook telt dit mee voor het inkomen waarop je eventuele toeslagen (zorgtoeslag, huurtoeslag etc.)op gebaseerd worden.

Waar je dit bedrag voor gebruikt mag je zelf weten, er zijn geen voorwaarden aan verbonden.

Hoe dit financieel uitwerkt is afhankelijk van het pensioen en je inkomen. Wel kunnen we het volgende stellen:

1. Als je besluit 10% van je pensioenvermogen op te nemen dan wordt vervolgens je toekomstige pensioenuitkering met 10% verlaagd. Je hebt immers een deel van je pensioen al uit laten keren

2. De 10% is het maximaal op te nemen percentage. Ja mag ook kiezen voor een lager percentage

3. Als je met pensioen gaat dan krijg je op dat moment de keuze om een deel van je pensioenvermogen uit te laten keren

4. Over deze eenmalige uitkering betaal je belasting. Het kan hierdoor zijn dat je meer belasting moet betalen dan je gewend bent

5. Deze eenmalige uitkering telt mee voor je inkomen waarop je eventuele toeslagen gebaseerd worden. Hierdoor kunnen je toeslagen verlaagd worden of kan het zijn dat je helemaal geen toeslagen meer ontvangt.

Heb je vragen over dit artikel, wil je advies over een vervroegde uittredingsregeling binnen jullie bedrijf? Neem dan contact op met Inge Bakker (inge.bakker@montaepartners.nl)

Publicatiedatum: 11 november 2020