Montae & Partners -Meer risico naar werknemersMontae & Partners -Meer risico naar werknemers

Meer risico naar werknemers

Het in 2020 gesloten pensioenakkoord bevat een flink pakket aan maatregelen om het pensioenstelsel betaalbaarder, transparanter en persoonlijker te maken. Ook voor de or brengen deze veranderingen werk met zich mee.

Deze grootste wijziging in het pensioenstelsel ooit heeft gevolgen voor iedereen; voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen, uitvoeringsorganisaties en toezichthouders. En ook dus voor de or. Want wijzigingen in de pensioenregeling zijn op grond van de WOR instemmingsplichtig. Dit artikel gaat in op de verplichte overgang van een middelloonregeling naar een premieregeling, en op de rol en bevoegdheden van de ondernemingsraad daarbij.

Publicatiedatum: 16 september 2022