Montae & Partners -Verhoging minimumloon en pensioen: het domino-effectMontae & Partners -Verhoging minimumloon en pensioen: het domino-effect

Verhoging minimumloon en pensioen: het domino-effect

De verhoging van het wettelijk minimumloon heeft gevolgen voor pensioenregelingen, ook als je meer verdient. Het is daarom verstandig om bij je werkgever na te gaan wat de gevolgen van de verhoging van het minimumloon zijn op het pensioen. Ook de ondernemingsraad kan dat doen.

De franchise is een belangrijk onderdeel van pensioenregelingen. Over dit deel van het salaris wordt geen pensioen opgebouwd. De gedachte hierachter is dat er later een AOW-uitkering is en het “dubbel op” is om over dit stuk van het salaris pensioen op te bouwen. Uitgangspunt in veel pensioenregelingen is daarom dat de jaarlijkse verhoging van de franchise gelijk is aan de verhoging van de AOW. En de hoogte van de AOW is weer afgeleid van het wettelijk minimumloon.

Franchise stijgt met minimumloon

De overheid heeft het wettelijk minimumloon vanaf 1 januari 2023 met 10,15% verhoogd, de grootste verhoging sinds jaren. Franchises worden daarom vaak verhoogd met een percentage dat samenhangt met de verhoging van de AOW.

Maar wat nu als je salaris niet met 10,15% stijgt en je franchise wel stijgt, bijvoorbeeld met 10,15%? Het deel van het salaris waarover wel pensioen wordt opgebouwd, en waarover de werkgever en werknemer dus ook premie betalen wordt dan kleiner. Dit heeft voor- en nadelen. Minder premie betalen is prettig voor zowel werkgevers als werknemers, maar minder pensioen opbouwen is een nadeel.

Gevolgen afhankelijk van pensioenregeling

Wat precies de gevolgen zijn van de stijging van de franchise, verschilt per pensioenregeling en per werknemer. Er is een wisselwerking tussen de hoogte en de stijging van het salaris en de franchise. Onthoud dat hoe hoger het salaris en de salarisstijging is en hoe kleiner de stijging van de franchise, des te kleiner de gevolgen voor de pensioenopbouw en premies zijn. En, omgekeerd, dat lagere salarissen zonder of met een kleine salarisstijging en een flinke franchiseverhoging het meest worden geraakt.

Or, check de gevolgen

Wat kan de ondernemingsraad hiermee doen? Ga na of er door de werkgever inderdaad minder premie wordt betaald en of dit doorwerkt in de beloning van medewerkers. Gaan medewerkers ook minder betalen en blijft een besparing “gelabeld” als arbeidsvoorwaardenbudget? En wat betekent dit voor de pensioenopbouw? Een concreet advies: vraag dit na bij je werkgever en ga het gesprek aan over de gevolgen.

Bron: ORnet.nl, 18 januari 2023.

Publicatiedatum: 20 januari 2023