Montae & Partners -RVU mogelijk ook vanaf 2026 van krachtMontae & Partners -RVU mogelijk ook vanaf 2026 van kracht

RVU mogelijk ook vanaf 2026 van kracht

In het pensioenakkoord van 2019 is afgesproken dat het voor werkgevers tijdelijk gemakkelijker werd om hun werknemers voor hun AOW-datum te laten pensioneren, de Regeling Vervroegde Uitkering (RVU) werd van kracht. Om gebruik te maken van RVU zijn er wel voorwaarden

• Alleen werknemers die maximaal 3 jaar voor hun AOW-datum eerder met pensioen gaan vallen binnen deze afspraken

• Omdat “zware beroepen” niet gemakkelijk te duiden zijn geldt de RVU voor alle werknemers. Maar, in flink veel Cao’s zijn wel afspraken gemaakt over RVU-uitkeringen zoals voor welke groepen van werknemers in de betreffende sector de RVU wel en niet geldt. Denk daarbij aan hoeveel werkzame jaren een werknemer in de sector heeft of bepaalde functiegroepen.

• De maximale uitkering die werkgever die de werkgever betaalt is niet meer dan € 2.037 bruto per maand. Betaalt de werkgever meer, dan betaalt de werkgever over de hele uitkering maar liefst 52% belasting.

De RVU-afspraken zijn gemaakt voor de periode vanaf 1 januari 2021 tot 1 januari 2026. Daarna vervallen de fiscaal gunstige mogelijkheden weer. Vanaf begin af aan was de vraag wat er nu vanaf 2026 zou gebeuren. Zouden de werknemers die dan maximaal 3 jaar voor hun AOW-datum vallen dab ook nog gebruik kunnen maken van RVU?

In 2021 en 2022 zijn verschillende onderzoeken gedaan naar het gebruik van de RVU-maatregelen. Op 2 februari 2023 heeft minister Schouten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kamervragen over RVU beantwoord. De minister heeft aangegeven met werkgeversorganisaties en vakbonden in gesprek te gaan over eventuele structurele maatregelen vanaf 2026. Ook wordt met sociale partners bekeken hoe de RVU-subsidieregeling verder verbeterd kan worden. Dit betekent dat de RVU mogelijk vanaf 2026 wordt verlengd en dit mee te nemen in het arbeidsvoorwaardenoverleg.

Bron: Rijksoverheid, 2 februari 2023.

Publicatiedatum: 10 februari 2023