Montae & Partners -AdviesMontae & Partners -Advies

Advies

Een goede pensioenregeling past binnen een gedegen arbeidsvoorwaardenpakket. Als ondernemingsraad bent u de stem van de medewerkers richting de werkgever en zorgt u dat de belangen van uw collega’s gewaarborgd worden. Hiervoor moet u als ondernemingsraad op de hoogte zijn van de huidige regeling, de eventuele nieuwe regeling maar ook zeker de wijzingen in wet- en regelgeving. Als ondernemingsraad heeft u op grond van de Wet op de Ondernemingsraden recht op een eigen adviseur. Laat u dus zeker bijstaan in deze complexe vraagstukken door een professioneel adviseur die ook voor de medewerkersbelangen opkomt.

Voor een ondernemingsraad is het pensioendossier geen alledaagse kost. Wanneer de werkgever de pensioentoezegging wijzigt, vaststelt of intrekt heeft u als ondernemingsraad instemmingsrecht. De adviseurs van ORpensioen ondersteunen en adviseren u graag bij het toetsen van de instemmingsaanvraag. De advisering en ondersteuning kan zo beperkt of uitgebreid zijn als u wenst. Een basiscursus en verdiepende cursus over de huidige regeling en de Wet toekomst pensioenen behoort daarbij uiteraard tot de mogelijkheden. Wij  adviseren bij het opstellen van een voorstel richting de werkgever en de uitonderhandeling hiervan. Dit alles uiteraard op maat want geen ondernemingsraad en instemmingstraject is gelijk.

Ons pensioenadvies kenmerkt zich doordat wij complexe vraagstukken eenvoudig maken en zorgen dat u grip heeft op de pensioenregeling door dit begrijpelijk te presenteren. Wij zijn pro-actief in het op de hoogte houden van ontwikkelingen en werken resultaatgericht. Onze deskundigheid in combinatie met snelheid, bereikbaarheid en flexibiliteit zijn onderscheidend. Zowel in terugkoppeling, opvolging als het snel kunnen inspelen op zaken. Wij zijn betrokken bij onze relaties, no-nonsense, laagdrempelig en prettig en plezierig in de omgang.