Montae & Partners -Pensioenen van gepensioneerden in januari vaak verhoogdMontae & Partners -Pensioenen van gepensioneerden in januari vaak verhoogd

Pensioenen van gepensioneerden in januari vaak verhoogd

Pensioenen van gepensioneerden zijn per januari 2023 met gemiddeld 7,18% verhoogd. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Financieel Dagblad op basis van 112 van de 150 Nederlandse pensioenfondsen die hun toeslagen bekend hebben gemaakt. Voor premiebetalende (nog werkende) deelnemers gelden soms andere, doorgaans lagere, indexatiepercentages.

De inventarisatie levert een wisselend beeld onder pensioenfondsen op. Bij sommige pensioenfondsen is na vele jaren van geen of zeer beperkte verhogingen nu sprake van een verhoging 10% of zelfs meer. Dit komt door de gedaalde rente, voor sommige fondsen gecombineerd met de toepassing van tijdelijke, ruimere verhogingsregels in aanloop naar de nieuwe pensioenwetgeving.

De maatschappelijke roep om de pensioenen te verhogen vanwege de hoge inflatie heeft mogelijk ook een rol gespeeld. Bij andere pensioenfondsen worden de aanspraken en uitkeringen niet verhoogd. Dit heeft verschillende oorzaken. Bijvoorbeeld de financiële situatie van het pensioenfonds of het ontbreken van indexatieafspraken in de pensioenregeling.

Bron: PensioenPro, 25 januari 2023

Publicatiedatum: 3 februari 2023