Montae & Partners -Onjuiste informatie op het pensioenoverzicht, een hoger pensioen?Montae & Partners -Onjuiste informatie op het pensioenoverzicht, een hoger pensioen?

Onjuiste informatie op het pensioenoverzicht, een hoger pensioen?

In maart 2023 wees het Hof in Den Haag een arrest over de waarde die een deelnemer van een pensioenfonds aan zijn jaarlijkse UPO mag hechten. Als de informatie die hierop staat telkens weer onjuist is, doordat de verwachte uitkering te hoog is bepaald, heeft de deelnemer hier dan toch recht op?

Even een opfrisser, het UPO is het Uniform Pensioen Overzicht. Gaat er niet direct een belletje rinkelen? Dat is niet heel gek. Het is het jaarlijks overzicht waarin staat hoeveel pensioen u later naar verwachting ontvangt en wat door de meeste mensen even vluchtig wordt bekeken voordat het in een ordner wordt opgeborgen.

De zaak is als volgt: de deelnemer is een gescheiden man. Hij besluit langer door te werken, daarmee zijn pensioen uit te stellen om zo een hogere pensioenuitkering te krijgen. Want, langer doorwerken betekent een langere premiebetaling, meer rendement en een hoger pensioen. Wat vervelend is, is dat de administrateur van het pensioenfonds niet goed in de administratie heeft staan dat de man ooit is gescheiden en dus een deel van zijn pensioen aan zijn ex-vrouw af moet staan.  

Een aantal maanden na de pensionering van de man vraagt zijn ex-vrouw zich af waar haar deel van het pensioen blijft en neemt contact op met de administrateur van het pensioenfonds. De administrateur herstelt dit en de pensioenuitkering van de man wordt met ongeveer 25% verlaagd. Dit is uiteraard geen goed nieuws voor de deelnemer, hij krijgt flink minder dan elke keer weer op zijn UPO stond. Hem was iets anders voorgehouden en mede op basis van deze informatie heeft hij zijn keuze gemaakt om te pensioneren. De deelnemer accepteert dit dan ook niet en begint een rechtszaak tegen het pensioenfonds.

Het Gerechtshof zegt dat de uitingen (brieven en UPO’s) van het pensioenfonds slechts administratieve handelingen zijn en geen rechtshandelingen. Met andere woorden, je kan aan een UPO geen rechten ontlenen. Het fonds mocht volgens het Hof daarom de uitkering aanpassen.

Maar, aan wat of bij wie mag de deelnemer dan wel “rechten ontlenen” van wie of wat mag hij dan wel uitgaan? Het antwoord hierop is kort; het pensioenreglement. In dit reglement worden de afspraken vastgelegd die voor een deelnemer zijn bepaald, het zijn de afspraken tussen de werknemer en de werkgever die het pensioenfonds vervolgens uitvoert. En, omdat het pensioenreglement wel goed is uitgevoerd door het pensioenfonds (de deelnemer krijgt waar hij recht op heeft) krijgt de deelnemer van het Hof geen gelijk. Het pensioenfonds had beter moeten communiceren maar er is geen schade.

Bron: Rechtspraak, 9 maart 2023

Publicatiedatum: 9 mei 2023