Opnieuw kennissessies voor ondernemingsraden over o.a. Wet toekomst pensioenen in 2024

“Eerst de principiële keuzes maken, dan pas rekenen”

Afgelopen kwartaal organiseerde OR Pensioen van Montae & Partners samen met Basis en Beleid Organisatieadviseurs weer een vrijblijvende en gratis kennissessie voor ondernemingsraden. Ondernemingsraden uit heel Nederland werden binnen twee uur in grote lijnen bijgepraat over pensioen en wat zij kunnen doen met de financiële cijfers van hun onderneming. Tijdens een levendige sessie kwamen twee belangrijke thema’s op het gebied van pensioen naar voren: Wet toekomst pensioenen en indexatie (verhoging) van de pensioenen.

Maar liefst veertien ondernemingsraden waren met meerdere leden bij de kennissessie aanwezig, van diverse achtergronden en uit veel verschillende situaties. Van een groot wereldwijd concern met meerdere OR’-en in Nederland tot kleinere werkgevers met een kleine ondernemingsraad. Maar allemaal lopen zij tegen hetzelfde issue aan: de Wet toekomst pensioenen en de rol van de OR hierin.  Inge Bakker, Senior adviseur bij OR Pensioen van Montae & Partners, lichtte de ondernemingsraden voor.

Wet toekomst pensioenen: hoe pak je het aan
Inge: “Dat er zoveel ondernemingsraden aanwezig waren is positief. Dat betekent dat zij erover nadenken. Wat je wel ziet is dat ondernemingsraden nog wel zoekend zijn: “Hoe gaan we dit nu eigenlijk aanpakken?”. Over het algemeen ziet Inge dat ondernemingsraden huiverig zijn om meteen in berekeningen terecht te komen: “Dat begrijp ik, want zo gaat het vaak wel. Maar wij adviseren dat een ondernemingsraad samen met de werkgever éérst de principiële keuzes met elkaar moeten maken. Wil je een leeftijdsafhankelijke staffel houden? Wil je een vlakke staffel ernaast zetten? Dan krijg je dus twee verschillende pensioenregelingen in hetzelfde bedrijf, wil je dat?”

Een goede ontwikkeling?
Ze geeft een voorbeeld: “Bij gebruikmaking van het overgangsrecht voor de huidige medewerkers heb je na de introductie van de vlakke staffel voor nieuwe medewerkers  twee mensen, dezelfde leeftijd, dezelfde functie, hetzelfde salaris. Maar beiden hebben een andere premie-inleg. De vraag is of je dit moet willen. Het voordeel is natuurlijk dat je niet hoeft na te denken over compensatie. Maar de komende jaren ontstaan zo wel allemaal verschillende regelingen. De belangrijkste vraag is: ‘Vinden we dit een goede ontwikkeling in ons bedrijf en hoe pakt dit op langere termijn uit?’ Werkgevers en ondernemingsraden doen er goed aan om hier eerst over na te denken.”

Indexatie
Daarnaast kampen veel ondernemingsraden tegen situaties aan die met indexatie (het verhogen van pensioenen) te maken hebben. Inge: “Dat laatste komt niet alleen naar voren tijdens de kennissessie, maar ook in onze contacten met klanten. Soms zijn er pensioencontracten met verzekeraars die ooit zijn stopgezet. Het pensioen staat daar nog, maar het bedrijf gaat door naar een andere verzekeraar of een pensioenfonds. Vaak zijn er dan geen of onduidelijke afspraken gemaakt of dat geld nog geïndexeerd wordt. Dat was nooit een probleem, maar nu vorig jaar veel pensioenfondsen besloten om de pensioenen flink te indexeren, gaan er wel bellen rinkelen. Dan denken mensen: ‘Ik had toch nog voor 20 jaar pensioen staan bij die verzekeraar? Wordt dat ook verhoogd?’. Dan blijkt dat dit niet gebeurt omdat er nooit afspraken over zijn gemaakt of, en dat komt vaker voor, er wel afspraken zijn gemaakt maar de werkgever aangeeft deze toch niet na te kunnen komen omdat de werkgever dit dan zelf moet inkopen. Een werkgever kan wel wát financieren van die indexatie, maar nooit zoveel als de pensioenfondsen kunnen betalen. Daar ontstaan nu de issues. Het is belangrijk om dan eerst aan de ondernemingsraad uit te leggen wat indexatie is en wat daar belangrijk aan is. En wat de rol van de ondernemingsraad hierbij is.

Interactief
Het programma van de vrijblijvende kennissessie is behoorlijk interactief. Om er maximaal profijt van te kunnen hebben, is het wel belangrijk dat je in een OR zit die instemmingsrecht heeft op wijzigingen van de pensioenregeling. Het maakt niet uit of die wijzigingen door een aanpassing van de wet komen of niet. Want ook voor deze wijzigingen zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk en daar gaat het om.

Tips delen
Met stellingen en vragenrondes ontstaat er een interactieve en levendige uitwisseling. Inge: “OR’-en gaan ook aan elkaar vragen: ‘Hoe hebben jullie dit aangepakt?’, en dat vind ik eigenlijk het allermooiste. Of ze delen tips met elkaar en ze zien van elkaar dat bepaalde dossiers ook al door een ander gedaan zijn, met goed resultaat. Indexatie is namelijk echt wel een ander onderwerp dan wel of geen verlofdag op 5 mei dit jaar. Dat is in die sessies eigenlijk het leukst, dat ze van elkaar zien: ‘Dat is ook een bedrijf wat helemaal niets met pensioen heeft en toch hebben ze dat gedaan als OR.’”

In 2024 weer vrijblijvende kennissessies
In twee uur tijd ben je bijgepraat over de grote lijnen van de nieuwe afspraken over pensioen en wat dit betekent voor een OR met instemmingsrecht. Bijvoorbeeld voor een OR van een werkgever die vrijwillig bij een pensioenfonds zit, maar ook een OR wiens werkgever het pensioen bij een verzekeraar heeft ondergebracht.

Inge: “Er gaat zoveel veranderen en het kost tijd om het goed te doen. Dan is het verstandig om even langs te komen om je in twee uur tijd even te laten informeren. In 2024 geven we weer twee gratis kennissessies voor OR’-en in Nederland.” Ze vervolgt: “Wil je als OR daarna meer informatie, dan is de basiscursus een goede optie. Daarin kijken we wat de situatie is van de organisatie van de OR en geven we meer op maat een cursus.”

Ben jij erbij?
Heb je als ondernemingsraad met instemming op de pensioenregeling belangstelling om bij een van de kennissessies aanwezig te zijn? Mail dan naar isis.verreijdt@montaepartners.nl. Dan houden we je op de hoogte van onze activiteiten voor ondernemingsraden.