Kennissessie: Arbeidsongeschiktheid en de rol van de ondernemingsraad

Op woensdag 19 juni 2024 (13.00 tot 15.30) houden Guido van Veen, Cornelis van den Bosch en Inge Bakker van Montae & Partners  in ons kantoor in Rijswijk een kennissessie voor ondernemingsraden over arbeidsongeschiktheid. We gaan op een aantal zaken in:

  • Waar mogen arbeidsongeschikte medewerkers wel (maar ook niet) financieel op rekenen als zij arbeidsongeschikt worden ?
  • Welke wettelijke rol heeft de ondernemingsraad in het arbeidsongeschiktheidspensioen en verzekeringen als de WIA-excedentverzekering, WGA-Hiaat verzekering en het eigen risicodragerschap?   
  • Wat zijn voor de ondernemingsraad de belangrijkste aandachtspunten in het overleg met werkgever over arbeidsongeschiktheid?
  • Wat is een handige aanpak voor de OR om het overleg met werkgever over deze onderwerpen aan te gaan?

Achtergrond
Een arbeidsongeschikte medewerker heeft het vaak niet gemakkelijk, zijn (financiële) toekomst is onzeker. Arbeidsongeschiktheid en een vermindering van inkomen brengt onzekerheid en onrust met zich mee. Voor werkgevers is het geven van een aanvulling op een WIA-uitkering niet verplicht, maar vaak wel gebruikelijk. Werkgevers voelen het deels voorkomen van een inkomensterugval van een medewerker ook als hun verantwoordelijkheid. Het verzekeren van dit risico brengt kosten met zich mee. Kosten die acceptabel moeten zijn. Ook worden er in pensioenregelingen afspraken gemaakt over het blijven doorbetalen van pensioenpremies voor arbeidsongeschikte medewerkers om zo te voorkomen dat het inkomen na het pensioen wel erg laag wordt.

De ondernemingsraad heeft mogelijk instemmingsrecht op het arbeidsongeschiktheidspensioen, en vaak instemmingsrecht op aanvullende verzekeringen zoals WGA-Hiaat en WIA-excedentverzekeringen. Ook zijn er adviesrechten. Met de Wet toekomst pensioenen gaan er ook voor het blijven doorbetalen van pensioenpremies bij arbeidsongeschiktheid voor de medewerker zaken veranderen. In de kennissessie gaan wij in op de belangrijkste zaken rond arbeidsongeschiktheid en de rol van de ondernemingsraad.  

Deelnemen en aanmelden
Wil je deelnemen aan deze gratis kennissessie? Laat het ons weten door je aan te melden bij Nina Vermeulen nina.vermeulen@montaepartners.nl. Geef aan van welke ondernemingsraad je langskomt en met hoeveel personen (maximaal 3 personen per ondernemingsraad).