Belastingdienst publiceert nieuwe franchisebedragen voor volgend jaar

De overheid stelt jaarlijks vast wat de franchisebedragen en het maximum pensioengevend loon  voor het aankomende jaar zijn. Op 5 december 2023 heeft de Belastingdienst de voorlopige bedragen voor 2024 gepubliceerd. Wat deze bedragen zijn en betekenen geven we hieronder aan.

De franchise is het deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd. Over dit deel van het salaris ontvang je namelijk AOW, dus daarover wordt geen pensioen meer opgebouwd bij de werkgever. Werkgevers en werknemers betalen over dat deel van het salaris ook geen premie. In 2023 was het minimale franchisebedrag €16.322 euro. In de pensioenregeling kan zijn aangegeven dat met een hoger franchisebedrag wordt gerekend. Pas boven dit bedrag wordt er dus pensioen opgebouwd bij de werkgever. Bij een salaris van €35.000 euro wordt er dus pensioen opgebouwd over 35.000 – 16.322 = €18.678 euro.

De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat de franchise voor 2024 wordt verhoogd. Als het salaris in 2024 gelijk blijft bouw je dus wat minder pensioen op.

Verhoging maximum pensioengevend loon
Het pensioengevend loon is het deel van het salaris dat meetelt voor de pensioenopbouw. Hieronder wordt vaak het bruto maandsalaris plus vakantiegeld verstaan. In de pensioenregeling is bepaald welke delen van het salaris onder het pensioengevend loon vallen.

De overheid bepaalt jaarlijks wat het maximum pensioengevend loon is. In 2023 was het maximum gezet op €128.810 euro. Voor 2024 is het maximum €137.800. De verhoging van het pensioengevend loon betekent dus dat er in 2024 tot maximaal €137.800 euro pensioen fiscaal vriendelijk kan worden opgebouwd.