Ondernemingsraden praten mee over strategie en beleid in de organisatie. Bij strategie gaat het over onderwerpen voor de lange termijn en ook onderwerpen die alle collega’s kunnen raken. Soms gaat het over complexe onderwerpen, zoals fusies, reorganisaties of pensioenregelingen. Hoe kan een ondernemingsraad zich daarop het beste voorbereiden en invloed uitoefenen?

Stel als ondernemingsraad de vraag wat je zelf kan

Je kan als ondernemingsraad niet alles zelf oppakken en weten. Focus op de grote lijnen niet op de details.  Maak een onderlinge taakverdeling op grond van de aanwezige kennis binnen de ondernemingsraad. Te weinig kennis aan boord? Vraag de bestuurder om scholing en ondersteuning door een expert. Soms is er sprake van complexe onderwerpen. In 2016 hebben ondernemingsraden bijvoorbeeld meer rechten gekregen rond de pensioenregeling. Voor de meeste ondernemingsraden is dit geen dagelijkse kost. Schakel daarom op tijd hulp in, als dat nodig is. Je hebt als ondernemingsraad daartoe het wettelijk recht.

Zonder last en ruggespraak maar met een visie

Een ondernemingsraad lid kan door zijn/haar achterban niet worden gedwongen een bepaald standpunt in te nemen. Een lid van de ondernemingsraad hoeft geen contact te hebben met de achterban voordat hij beslist. Leden stemmen zelfstandig en op grond van hun eigen afwegingen voor of tegen een voorstel van bestuurder. Om als ondernemingsraad sterk te staan is het belangrijk om een visie te ontwikkelen die gedeeld wordt door de gehele ondernemingsraad. Het is wel goed om feeling te houden met je achterban: delen zij de visie van de ondernemingsraad? Of hebben zij overwegingen die de ondernemingsraad mee kan nemen in de visievorming. Praten met de achterban kan op verschillende manieren: bijeenkomsten, enquêtes spreekuren et cetera. Bedenk wat goed past bij jouw organisatie.

De invulling van de rol van de ondernemingsraad

Veelal is de ondernemingsraad reactief op voorstellen van de bestuurder. Bij sommige onderwerpen kan de ondernemingsraad ook proactief zijn en niet de plannen van de bestuurder af te wachten. Wie zien bijvoorbeeld positieve resultaten als een ondernemingsraad proactief is bij pensioencommunicatie.

<< Lees hier meer over pensioencommunicatie bij keuzemogelijkheden pensioen >>

Stel samen je prioriteiten als ondernemingsraad en kom met ideeën en voorstellen.

Zorgvuldige besluitvorming

De ondernemingsraad is geen te nemen hindernis waar voorgenomen besluiten nog even aan voorgelegd behoren te worden. Zorg dat de instemming of advies van de ondernemingsraad niet het sluitstuk is van een lang denk- en ontwikkelingsproces. Dwing je rol als ondernemingsraad tijdig af. Neem daarvoor de benodigde tijd en vraag aan het begin van het proces een planning. Je hoeft niet alles met de hele ondernemingsraad te doen: commissies of werkgroepen kunnen prima werken om taken in voor te bereiden. Wij werken veel met pensioencommissies. Pensioen is een lastig onderwerp voor ondernemingsraden en hierdoor prettig om in klein comité voor te bereiden. Daarbij worden de lasten verdeeld en heb je als ondernemingsraad lid meer tijd om je te specialiseren en specifieke trainingen te volgen.

Terug naar het nieuwsoverzicht