Afgelopen vrijdag 19 juni heeft het ledenparlement van het FNV online overleg gevoerd over het recente onderhandelingsresultaat inzake het pensioenakkoord. Dit onderhandelingsresultaat betreft de uitwerking van het pensioenakkoord dat vorig jaar tussen werkgevers, vakbonden en kabinet is gesloten. Het FNV legt het onderhandelingsresultaat conform de eigen procedure ter goedkeuring voor aan het ledenparlement. Tot een formele stemming is het vrijdag niet gekomen omdat onvoldoende leden hebben ingelogd en het quorum voor besluitvorming niet is gehaald. Een nieuwe bijeenkomst van het ledenparlement staat nu voor 4 juli 2020 gepland.

Eerder is de achterban van CNV al akkoord gegaan met het voorliggende onderhandelingsresultaat.

Op donderdagavond 18 juni heeft de vakbond VCP aangegeven geen ja en geen nee te willen zeggen tegen het onderhandelingsresultaat. De VCP maakt zich zorgen over het gebrek aan concrete afspraken over de compensatie voor de afschaffing van de doorsneepremiesystematiek. Tegelijkertijd wil de VCP de pensioenplannen niet blokkeren, vandaar dat VCP geen ja en geen nee zegt.    

Door de uitgestelde stemming van het FNV-ledenparlement komt de beoogde planning van minister Koolmees in de knel. Koolmees wil nog voor de zomer de uitwerking van het pensioenakkoord in de Tweede Kamer bespreken. Dit lukt waarschijnlijk niet. Het zomerreces van de Kamer start namelijk op 3 juli 2020. Op dit moment is nog onduidelijk welke gevolgen de uitgestelde stemming heeft voor het verdere wetgevingstraject.

Terug naar het nieuwsoverzicht