De Tweede Kamer is teruggekomen van reces en heeft op 14 juli jl. gedebatteerd over de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals verwoord in de hoofdlijnennotitie. In het debat prijzen de coalitiepartijen en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks minister Koolmees dat nu na tien jaar onderhandelen een akkoord is bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Eerder al heeft minister Koolmees op de 221 Kamervragen schriftelijk antwoorden gegeven. Onderstaand volgt een weergave van enkele punten die in het debat naar voren zijn gekomen.

In het eerdere antwoord op een van de Kamervragen heeft Koolmees aangegeven dat het verantwoordingsorgaan een versterkt bezwaarrecht krijgt voor het invaren van oude rechten in het nieuwe stelsel. Tijdens het debat geeft Koolmees aan dat de invulling van deze versterking van het bezwaarrecht op later moment volgt.

Eerder al heeft Koolmees aangegeven dat invaren onder de waarderingsregels van het huidige FTK zal gebeuren. Naar aanleiding van de vraag vanuit de Kamer of invaren tegen de huidige rekenrente moet gebeuren, geeft de minister aan dat dit nog uitgewerkt moet worden.  

Vooral de oppositie maakt bezwaar tegen de onduidelijkheid over indexatie tijdens de overgangsperiode tot 2026, of zelfs de kans op korting van pensioenaanspraken. Koolmees wil deze onduidelijkheid wegnemen met het afspreken van een ‘in groeipad’ tijdens de overgangsperiode. Dit wordt onderdeel van een wetsvoorstel dat aan het parlement wordt voorgelegd.  

Er zijn in de Kamer nog veel vragen die nog onbeantwoord zijn. Kamerlid Omtzigt stelt om die reden voor om in september uitgebreide hoorzittingen te houden over invaren, de Europeesrechterlijke houdbaarheid en over de maatmensberekeningen. Daarnaast vraagt Omtzigt om een uitleg over het nieuwe pensioenstelsel in twee à drie pagina’s die begrijpelijk is voor een gemiddeld persoon in Nederland.  

De wachttijd voor opname in de pensioenregeling wordt zonder uitzondering maximaal twee maanden. Tot op heden is een uitzondering voor de uitzendsector toegestaan met een wachttijd van maximaal zes maanden. Vanuit de Kamer komt de oproep om de wachttijd verder terug te brengen. Koolmees zegt toe om in overleg met de Stichting van de Arbeid de voor- en nadelen hiervan in kaart te brengen.  

Koolmees zegt toe extra onderzoek te doen naar de arbeidsmarkteffecten van het plan om voor de huidige deelnemers de bestaande progressieve DC-staffels te handhaven. Omtzigt meent dat dit plan leidt tot ongewenste gouden ketenen.

Bron: Tweede Kamer

Terug naar het nieuwsoverzicht