Vanwege de lage rente stijgen de pensioenpremies naar recordhoogte. In het Financieele Dagblad van 19 mei 2020 werd de pensioenpremie van Unilever als voorbeeld genomen. Deze stijgt dit jaar van 39% naar 52% van de pensioengrondslag. Versobering dreigt voor veel pensioenregelingen vanaf 2021. Wat kunnen ondernemingsraden doen?

Versobering pensioenen dreigt

Op 13 januari 2020 schreef hetzelfde Financieele Dagblad dat de pensioenpremies in 2020 weer zijn gestegen. Dit ondanks de oproep van minister Koolmees om pas op de plaats te maken met het niveau van de pensioenpremie. ORpensioen.nl adviseur Hans Kennis gaf toen in die krant aan dat deze stijging in 2020 wel eens een begin van een orkaan zou kunnen zijn. Het ziet er naar uit dat als de rente zo laag blijft, dit doemscenario waarheid gaat worden. Wat is het probleem? Dit doet zich voor bij middelloonregelingen waarvan de kosten sterk stijgen. Het berekenen van pensioenkosten is een ingewikkeld verhaal. We proberen het eenvoudig uit te leggen.

Bij een middelloonregeling wordt uitgegaan van een gegarandeerd pensioen bij verzekeraars of een bijna gegarandeerd pensioen bij pensioenfondsen. Om op pensioendatum voldoende geld te hebben om het (bijna) gegarandeerde pensioen uit te kunnen keren, is de rente een belangrijke factor. Hoe hoger de rente is, hoe hoger het te verwachten rendement op de beleggingen van de pensioenpremies. Hoe hoger het te verwachten rendement, hoe minder de werkgever en werknemers nu hoeven te betalen. De premie die nu wordt betaald kan nog lang rendement maken. Om op pensioendatum bijvoorbeeld € 100 uit te kunnen keren, hoef je met een verwacht rendement van 4% minder geld in te leggen in vergelijking met een rendement van 1%. Zo werkt het ook met je spaarrekening. Als je nu € 5 inlegt en je krijgt 4% rente dan heb je over 10 jaar ruim €7 op je spaarrekening. Als de rente 1% is dan heb je nog geen € 5,50. Dus goed om te onthouden: als rente laag is gaan de pensioenkosten omhoog.

Welke prijs zijn we bereid te betalen?

Iedereen in Nederland weet dat de rente al lange tijd daalt. Het ziet er naar uit dat deze rente ook op lange termijn laag blijft. Pensioenuitvoerders moeten hierdoor met een laag rendement rekenen om de kostprijs van een middelloonregeling vast te kunnen stellen. Deze kostprijs zal ook in 2021 verder stijgen. Welke prijs zijn we bereid te betalen voor een middelloonregeling? Dit zal per bedrijf en sector verschillend zijn. Veel werkgevers, ondernemingsraden en vakbonden zoeken op dit moment naar oplossingen. Ben je als ondernemingsraad betrokken bij een wijziging, dan is het  belangrijk goed te kijken naar de stijging van de pensioenkosten:

  • Welke afspraken zijn hierover gemaakt?
  • Welke premiestijging is acceptabel?
  • Is de pensioenregeling op dit moment beter of slechter dan de markt?
  • Is invoering van een ander type pensioenregeling acceptabel zoals bijvoorbeeld een beschikbare premieregeling of een vaste premieregeling?

Dit zijn enkele vragen die de ondernemingsraad kan onderzoeken om met de werkgever in overleg te gaan over de stijging van de pensioenkosten.

Heb je vragen?

Heb je vragen over stijging van de pensioenkosten, over wat gebruikelijk is en welke oplossingen het beste bij jullie bedrijf passen? Bel dan naar een van de adviseurs van ORpensioen.nl. Ze helpen je graag op weg.

Dit artikel is geschreven voor Hans Kennis. Vragen of suggesties? Mail naar Hans.Kennis@montaepartners.nl

Terug naar het nieuwsoverzicht