De Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben op 9 juni 2020 aan de minister van SZW een brief gestuurd, waarin zij aandacht vragen voor de ontbrekende pensioenpremie bij faillissementen. Aanleiding voor deze brief is de dreiging van faillissementen in verband met het coronavirus.

De brief ziet toe op de regeling die het mogelijk maakt dat UWV de achterstallige pensioenpremies doorbetaalt bij een faillissement van een werkgever, zodat pensioenfondsen de niet betaalde pensioenpremies niet mislopen. Op basis van deze regeling heeft de werknemer recht op doorbetaling van de achterstallige premie vanuit UWV tot het faillissement van de werkgever. Dit is gemaximeerd tot een jaar.

Volgens deze regeling moeten werknemers die door het faillissement werkloos zijn geworden de doorbetaling van de premie zelf bij het UWV aanvragen. Volgens de Pensioenfederatie en Stichting van de Arbeid vergeet tweederde van de werknemers dit aan te vragen. Bijvoorbeeld omdat dit te ingewikkeld is.

Het voorstel uit de brief is om de aanvraag voor de gemiste premie door pensioenfondsen namens de werknemers bij UWV in te laten dienen. Dit leidt tot een efficiënter aanvraagproces, maar voorkomt ook dat werknemers vergeten een aanvraag in te dienen.

Bron: Pensioenfederatie

Terug naar het nieuwsoverzicht