Artikelen en Evenementen

Lees hier artikelen en nieuwsberichten die u als lid van de ondernemingsraad verder helpen. Met onze samenwerkingspartners organiseren we periodiek interessante bijeenkomsten op het gebied van pensioen. Op de hoogte blijven van onze bijeenkomsten? Schrijf in op onze nieuwsbrief via de onderstaande button.

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Let op de stijgende pensioenpremies

Vanwege de lage rente stijgen de pensioenpremies naar recordhoogte. In het Financieele Dagblad van 19 mei 2020 werd de pensioenpremie van Unilever als voorbeeld genomen. Deze stijgt dit jaar van 39% naar 52% van de pensioengrondslag. Versobering dreigt voor veel pensioenregelingen vanaf 2021. Wat kunnen ondernemingsraden doen?

Verder lezen...

Pensioencursus voor trainers en adviseurs van ondernemingsraden

ORpensioen.nl en COMMbv organiseren voor alle trainers en adviseurs die zich richten op ondernemingsraden een pensioencursus. Als trainer heb je regelmatig te maken met secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder pensioen. In deze workshop, nemen we jullie mee in de relevante onderdelen bij het bespreken van pensioen. Wijzigingen die onlangs zijn doorgevoerd en die de komende jaren nog gaan plaatsvinden worden voor u uiteengezet.

Verder lezen...

Pensioenbeleggen in een crisissituatie

Iets meer dan twee maanden geleden kreeg het coronavirus de beurzen in de greep. Dit leidde tot turbulente tijden op de financiële markten. Grote verliezen en stevige winsten wisselden elkaar in rap tempo af. Welke gevolgen heeft dit voor het pensioenresultaat bij beschikbare premieregelingen?

Verder lezen...

Eenzijdig wijzigingsbeding; de rechter blijft kritisch

Het is voor de werkgever, onder strikte voorwaarden, mogelijk om de arbeidsvoorwaarde pensioen eenzijdig aan te passen zonder instemming van de ondernemingsraad of werknemer. De rechter kijkt hier echter kritisch naar blijkt uit een recente uitspraak. Omdat we vaak de vraag van ondernemingsraden krijgen of de werkgever de regeling zomaar mag wijzigen bespreken we in dit artikel deze uitspraak.

Verder lezen...

Betalingsproblemen bij verzekerde pensioenregelingen

Door de coronacrisis is het mogelijk dat het bedrijf in financieel zwaar weer zit of wellicht nog gaat belanden. Hierdoor kan de onderneming mogelijk de pensioenpremies nu of straks (even) niet meer volledig betalen. Als het bedrijf de premies voor een periode van enkele maanden niet kan voldoen, maar daarna weer in kan lopen, dan is er geen directe noodzaak om maatregelen te nemen. Als het vooruitzicht is dat de premies ook op de wat langere termijn niet betaald kunnen worden dan kan het bedrijf maatregelen nemen. In dit artikel schetsen we de mogelijkheden en geven we aan wat de rol van de ondernemingsraad hierin is.

Verder lezen...

Pensioenakkoord: big bang in 2027?

Het nieuwe pensioenstelsel kan pas in 2027 met een ‘big bang’ echt ingaan kopte het Financieel Dagblad op 11 mei 2020. De variant van een big bang zou momenteel uitgewerkt worden door werkgevers, werknemers en het kabinet. Tijd om achterover te leunen of moet je als ondernemingsraad eerder aan de slag? In dit artikel schetsen we de gevolgen ven de mogelijkheden die het pensioenakkoord biedt.

Verder lezen...

Flexibel pensioen: het beter inzetten van de pensioenregeling

De huidige arbeidsmarkt vraagt om flexibiliteit. Flexibiliteit in de inzet van arbeid en flexibiliteit in de arbeidsvoorwaarden. Dat geldt zeker voor die belangrijke arbeidsvoorwaarde pensioen. Pensioenregelingen moeten meer keuzevrijheid bieden, zo wordt er vaak geroepen en geschreven. Weinig mensen weten echter dat de huidige pensioenregelingen al veel keuzemogelijkheden bieden. Veel meer dan ze zouden verwachten. Alleen zijn die keuzes nog onbekend en dus onbemind. Hier ligt een taak voor de ondernemingsraad om samen met de werkgever die mogelijkheden goed onder de aandacht van de werknemers te brengen.

Verder lezen...

Instemming ondernemingsraad bindt individuele medewerker niet

In de Wet op de Ondernemingsraden is geregeld dat een ondernemingsraad instemmingsrecht heeft bij wijzigingen in de pensioenovereenkomst. Werkgevers en ondernemingsraden overleggen vaak over deze wijzigingen, beoordelen alternatieven en nemen een besluit. Maar dan is het proces nog niet klaar. Met de instemming van de ondernemingsraad is een individuele werknemer niet gebonden. Hierna moeten werkgevers nog aan de slag met individuele instemming. Waarom is dat? En moet dat altijd? In dit artikel gaan we hierop op in.

Verder lezen...

Tips: invulling rol ondernemingsraad

Ondernemingsraden praten mee over strategie en beleid in de organisatie. Bij strategie gaat het over onderwerpen voor de lange termijn en ook onderwerpen die alle collega’s kunnen raken. Soms gaat het over complexe onderwerpen, zoals fusies, reorganisaties of pensioenregelingen. Hoe kan een ondernemingsraad zich daarop het beste voorbereiden en invloed uitoefenen?

Verder lezen...