Trinseo

In 2017 stelt het management van Trinseo vast dat het tijd is voor een nieuw pensioenplan. Zowel de werkgever als de OR schakelen een eigen – externe – adviseur in. Voor Luc Bosiers (voorzitter OR) is de keuze voor Montae vanzelfsprekend na een eerdere, succesvolle samenwerking. ‘Montae doet één ding: pensioendossiers. Het zijn specialisten in hun vakgebied met jarenlange ervaring en een gedegen backoffice, zoals actuarissen. Dat is prettig als er berekeningen moeten worden gemaakt of aannames getoetst.’ Want dat is een belangrijke onderdeel in het proces volgens Bosiers. ‘Een OR moet de werkgever durven challengen om tot een goede regeling te komen. En dan moet je weten wat de onderhandelruimte is.’

Achtergrond

In 2010 worden onderdelen van Dow Chemicals verkocht en ontstaat een nieuwe onderneming: Trinseo. Bosiers: ‘Met 420 medewerkers is Trinseo te klein voor een eigen pensioenfonds, teveel regels, teveel gedoe.’ In eerste instantie kiest Trinseo voor een pensioenverzekering bij Aegon. Na vijf jaar loopt het contract af. Inmiddels is de rente gedaald waardoor voor hetzelfde geld minder pensioen wordt opgebouwd. Tijd om op zoek te gaan naar een alternatief. Bosiers: ‘Na een gedegen screening ging onze voorkeur uit naar een Algemeen Pensioenfonds (APF). Hoewel de mogelijkheid van een APF zéér recent is, had Montae de ervaring al in huis. We zijn uitgekomen bij APF STAP.’

Onderhandelruimte

Dan komt het volgens Bosiers aan op onderhandeltechnieken. Bosiers: ‘De overstap van de verzekerde regeling bij Aegon naar een vergelijkbare regeling bij een APF is gunstig voor de werkgever. De kosten voor de werkgever – de pensioenpremies – zijn vooraf helder, dat geeft zekerheid. Ook boekhoudkundig is het een stuk eenvoudiger, er worden geen voorzieningen aangehouden op de balans, dit geld komt vrij voor de onderneming.

Het risico bij een APF verschuift naar de werknemer. In vergelijking met de verzekerde regeling kan hij door indexatie meer pensioen opbouwen. Aan de andere kant bestaat de kans op korting. Dat gebeurt niet bij een verzekerde regeling.

Uiteraard is Trinseo gebaat bij tevreden werknemers. En als het risico verschuift naar de werknemer, dan is er ruimte voor gesprek. ´Het gaat dan niet alleen om het budget, maar om het grote plaatje. Je hebt harde en zachte euro’s, en die zijn ook van waarde.’ Ook in dit deel van het proces is de ondersteuning van Montae zeer welkom. ‘Want hoe weet je wat reëel is om te vragen van een werkgever? Hoe objectiveer je dat? Het was goed om in gesprek met Montae tot een realistisch verwachtingspatroon te komen. Montae adviseerde de OR vervolgens om aan het management te vragen met een voorstel tot compensatie te komen. Dat bleek een prima scenario. We zijn er samen met de werkgever uitgekomen. Het was een goedlopend en constructief proces.’

Tips voor andere ondernemingsraden

Bosiers: ‘De standpunten van werkgever en OR rondom de pensioenregeling kunnen uiteen lopen. Accepteer dus niet zomaar het eerste voorstel, maar daag de werkgever hierin uit. En voor elke OR is het belangrijk om daarbij een externe expert in te schakelen. Het treft een hoop medewerkers, het gaat om veel geld en over een lange periode. Dat proces moet zorgvuldig worden ingericht.’

Meer klantervaringen lezen