Marsh Netherlands

“Als advies aan andere ondernemingsraden zouden wij willen meegeven: richt een pensioencommissie in. Er gebeurt zo veel op pensioengebied dat je als OR dat allemaal niet meer kunt bijhouden. Zorg dat je als OR via een pensioencommissie over de kennis beschikt die nodig is zodat je goed bent voorbereid als je te maken krijgt met een wijziging van de pensioenregeling. Als je je er dan pas in moet verdiepen, ben je te laat. Dus volg workshops, raadpleeg meerdere adviseurs en volg alle ontwikkelingen nauwlettend.”

Dit advies komt van Gert Schut, de voormalige voorzitter van de OR van Marsh Nederland, en zijn opvolger Wim Ossewaarde. Marsh levert diensten op het gebied van assurantiemakelaardij en risicobeheer. Daarbij richt Marsh zich vooral op de grootzakelijke markt. Het in het Rotterdamse Groothandelsgebouw gevestigde bedrijf maakt samen met zusteronderneming Mercer deel uit van het Amerikaanse concern Marsh & McLennan Companies, dat wereldwijd ruim 55.000 medewerkers heeft. In Nederland heeft Marsh 275 medewerkers. In het dagelijks leven is Wim manager van de aansprakelijkheidsafdeling. Gert, die vlak voor zijn pensioen zit, heeft zich bezig gehouden met risk engineering en het ontwikkelen van hulpmiddelen die bedrijven daarbij via internet kunnen toepassen.

Belangen zijn groot

De OR van Marsh telt negen leden. Daarvan zitten er vijf in de pensioencommissie. “We hebben daarin ouderen met veel ervaring, maar we hebben ook ons best gedaan om jongeren in die commissie te laten meeliften”, zegt Gert. “Hoewel pensioen niet een onderwerp is dat bij jongeren volop in de belangstelling staat, is het gelukt om twee jongeren in de pensioencommissie te hebben.”

Een pensioencommissie van vijf leden is best uitgebreid. “Dat moet ook, omdat de belangen zo groot zijn”, legt Gert uit. “Medewerkers vinden pensioen doorgaans complex, maar willen wel resultaat zien. We hebben twee grote commissies, pensioen en arbeidsvoorwaarden. Dat zijn de twee gebieden waarop je je als OR kunt profileren. Wim vult aan dat de OR voor drie dagen per week kan beschikken over een ambtelijk secretaris. “Die ondersteunt ook de commissies en dat is heel belangrijk. Het is essentieel om als OR alle stukken goed op orde te hebben.”

Garantieregeling

Gert vertelt de pensioengeschiedenis van Marsh. “We hadden vroeger een eigen pensioenfonds. De toenmalige bestuurder zag al 11 jaar geleden aankomen dat de nabetalingsverplichtingen voor de eindloonregeling die we hadden onbetaalbaar zouden worden. Er is toen besloten het pensioenfonds te liquideren. Dat proces loopt overigens nog steeds. We zijn na dat besluit naar een verzekerde regeling gegaan. Daarbij heeft de OR wel dwarsgelegen. De OR wilde wel akkoord gaan, maar op voorwaarde dat er een garantieregeling zou komen. Bij een Nederlandse verzekeraar hebben we toen voor 10 jaar een DC-regeling met een garantieregeling afgesproken. Dat pakte dus heel goed uit omdat de rente tot ver onder dit niveau is gedaald.”

Samen optrekken

Het contract liep eind vorig jaar af en de verzekeraar wilde niet meer verlengen. “We hebben vanuit de OR alles geprobeerd om de garantieregeling te behouden, zelfs tegen verminderde voorwaarden”, zegt Wim. “Maar de verzekeraar wilde niet verlengen ondanks dat de resultaten goed waren geweest. We begrepen de opstelling van de verzekeraar dan ook niet. We moesten dus op zoek gaan naar een andere partij. Uiteraard speelde de bestuurder daarin een belangrijke rol. Wij moesten als OR onze eigen positie bepalen, maar het is ook goed om te kijken wat we gezamenlijk konden doen en welke informatie we konden delen. Zo hebben we de uitvraag in het tenderproces samen gedaan.”

Deskundigheid influisteren

De bestuurder en OR lieten zich elk bijstaan door een eigen adviseur. “De bestuurder koos voor ons zusterbedrijf Mercer. Wij moesten dus buiten de deur zoeken en zijn bij Montae & Partners uitgekomen, die wij via een cursus voor ondernemingsraden hebben leren kennen”, vertelt Gert.  “We hebben duidelijk afgesproken dat de rol van Montae & Partners zou zijn ons in te fluisteren op gebieden waarop we als OR niet over de vereiste deskundigheid beschikten. We hebben zelf onderhandeld vanuit het bewustzijn van de binnen onze pensioencommissie aanwezige kennis en kunde. Waar nodig heeft Montae ons bijgestaan. Achteraf gezien is dat proces heel goed verlopen.”

“Montae & Partners heeft met ons meegekeken naar wat werkelijk marktconform is”, zegt Wim. “Ook heeft Montae & Partners voor ons de maatmensberekeningen nagerekend. Die zijn van groot belang om het pensioenresultaat in te kunnen schatten. Door die check zijn er wel nuances naar voren gekomen die tot bijstellingen hebben geleid. Over het algemeen is het hele traject met alle betrokken partijen in goede harmonie verlopen.”

Konijn uit de hoge hoed

Marsh en de OR vergeleken de aanbiedingen van vijf partijen. Gert vertelt dat de werkgever en de OR op één lijn zaten wat de premie-inleg betreft. “We hebben alle aanbiedingen nauwkeurig vergeleken qua beleggingsbeleid en pensioentoezegging om te zien wie voor ons het optimale resultaat kon behalen. Uiteindelijk kwam de werkgever nog met een konijn uit de hoge hoed in de vorm van een voorstel voor een eigen bijdrage. We hebben altijd een premievrij pensioen gehad. De werkgever vond gezien de trend in Europa een eigen bijdrage gerechtvaardigd. Bovendien zouden de jongeren dan wat extra kunnen gaan opbouwen. We hebben dat voorstel van tafel kunnen halen. De werkgever kwam er op een te laat moment mee. We hebben heel duidelijk gezegd: wij zijn nu bezig met de overgang van een garantieregeling naar een zuivere DC regeling. Dan gaan we op dit moment niet praten over een eigen bijdrage.”

Inleg vastklikken

Volgens Wim heeft het Amerikaanse moederbedrijf nauwlettend meegekeken naar de afspraken die werden gemaakt. “Voor het Amerikaanse management moest het in ieder geval een DC regeling worden. Dat is het ook geworden. Uiteindelijk hebben we gekozen voor een PPI. Er zit nog wel een bepaald garantieaspect in de regeling. Je kunt als deelnemer op elk gewenst moment een deel van je inleg laten vastklikken tegen de rente die op dat moment geldt. Overigens is dat met de uitzonderlijk lage rentestand op dit moment geen logische keuze. Verder wordt de inleg belegd volgens life cycles en deelnemers die dat willen kunnen ook hun eigen beleggingsmix samenstellen. Ze moeten dan wel eerst een zorgplichtmodule doorlopen.”

Marktwerking

“We leven met de huidige marktomstandigheden niet in een ideale wereld”, zegt Wim. “Ons bestaande contract kon niet worden verlengd en met de huidige lage rentestand kun je nergens een fatsoenlijke garantie inkopen. We hebben gegeven de marktomstandigheden de voor ons best mogelijke keus gemaakt.” Wim en Gert vinden beiden dat de marktwerking in de pensioenen nog te weinig ontwikkeld is. “Het APF zou op termijn een beter compromis kunnen bieden”, zegt Gert. “Dat zit een beetje tussen een garantiecontract en een zuivere DC regeling in. In goede jaren krijgen de deelnemers indexatie en in mindere jaren niet. Maar het APF zal zich eerst moeten bewijzen. De ontwikkeling in de wetgeving gaat ook verder en richt zich op minder garanties.”

Goede prestatie

Natuurlijk moest de nieuwe regeling, die met terugwerkende kracht geldt vanaf 1 januari 2016, ook uitgelegd worden aan het personeel van Marsh. Daarbij heeft Inge Bakker, adviseur namens Montae & Partners, een uitstekende rol gespeeld. Ze krijgt een pluim van Gert en Wim. “We hebben presentaties gehad voor het hele personeel. Daarbij mochten Mercer, Aegon en Montae & Partners allemaal hun zegje doen. Inge heeft daar met haar heldere directheid en respectvolle openheid een prima presentatie neergezet.”

Meer klantervaringen lezen