Manpower

De ondernemingsraad van Manpower nam initiatief om in gesprek te gaan met de werkgever over de pensioenregeling. Daarbij vroeg de OR om advies van Montae & Partners. Een aanrader, zo is Theo Stor (OR-lid van Right Management, onderdeel Manpower) van mening. ‘De pensioenmaterie is zo complex dat eigenlijk elke OR een eigen pensioenadviseur verdient.’

Casus

Volgens de OR biedt de pensioenregeling van Manpower ruimte voor verbetering. Toen de regeling toch moest worden aangepast aan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar, heeft de OR dit moment aangegrepen om het hele pensioenpakket te bespreken. Theo Stor legt uit. ‘Eerder al is Manpower overgestapt van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling. Concreet betekende dit dat we minder pensioen konden opbouwen dan voorheen. Dat zien werknemers graag anders en daarover zijn we in onderhandeling gegaan. Met succes; er is nu bijvoorbeeld meer ruimte gekomen voor doorbeleggen.’

De kracht van Montae

Theo Stor: ‘Ik heb in het verleden – in een andere setting – met Montae & Partners samengewerkt, daar was ik heel tevreden over en zo kwam ik ook nu weer bij hen terecht. Vandena van der Meer van Montae is echt een pensioenexpert. Ze is eigenlijk continu betrokken geweest en heeft ons technisch door het proces geleid. Dat begon met goede voorlichting voor de pensioencommissie die we hiervoor speciaal hadden ingericht. Dat heeft ons bewustzijn vergroot, waar gaat het precies om en waar zit ruimte binnen de pensioenregeling. Vandena heeft ook de gesprekken met de werkgever begeleid. Dat was prettig, want ze kan de werkgever goed inschatten, ze begrijpt de samenhang, weet waar het over gaat en kan dat goed verwoorden. Die alertheid die ik bij haar zie, en eerder ook bij collega’s van Montae & Partners, vind ik een pré ten opzichte van andere adviseurs.

Is de pensioenregeling nu optimaal?

‘We blijven in contact met de werkgever over de pensioenregeling. In de nabije toekomst hopen we meer flexibiliteit in te bouwen rond de werknemerspremie. Het is goed om je als OR te blijven verdiepen in de pensioenregeling. En daarbij is een pensioenadviseur bijzonder nuttig en prettig om in je nabijheid te hebben.’

Meer klantervaringen lezen