Casus: Verzekeraar de Vereende gaat na intensief traject over op IDC-regeling

Mei 2020

De overgang van een verzekerde middelloonregeling naar een individuele beschikbare premieregeling bij verzekeringsbedrijf de Vereende zorgde aanvankelijk voor nogal wat beroering onder het personeel. Is dat niet opmerkelijk voor een bedrijf waarin de medewerkers risico’s verzekeren die anderen niet kunnen dragen zoals atoom- of terrorismerisico’s? “Jawel,” antwoordt HRM-manager Jenny Taai, “maar als het gaat om risico’s die henzelf betreffen, is dat voor de medewerkers toch heel anders omdat het dan veel dichterbij komt.”

De Vereende is een in Rijswijk gevestigde verzekeraar met circa 165 medewerkers die een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Je zou kunnen zeggen dat zij verzekeringszaken regelen voor schades en risico’s die eigenlijk niemand aandurft, aankan of aan wil. Zo zijn ze intensief betrokken bij het Waarborgfonds, dat autoschades betaalt als de dader onbekend of onverzekerd is. Ook beheren zij de atoompool en de terrorismepool, waaraan verzekeraars een stukje bijdragen om deze gigantische risico’s toch verzekerbaar te houden. Verder verzekeren ze bijvoorbeeld beroepsaansprakelijkheid voor makelaars en financieel adviseurs en risicovolle of uitzonderlijke zaken van bijzondere beroepen, variërend van taxichauffeurs tot makers van praalwagens en een ‘gifslangenmelker’. De Vereende is een commercieel bedrijf maar met een sterke maatschappelijke component. Dat sprak Jenny aan. “In mijn loopbaan heb ik altijd gewerkt voor maatschappelijke organisaties zoals Unicef en de overheid. De Vereende bood mij de kans die maatschappelijke missie te combineren met de commercie.”

Zoektocht naar nieuwe regeling
We spreken met Jenny over de overgang van de pensioenregeling per 1 januari 2020. “We hadden een verzekerde regeling met een garantie, hoewel dat begrip beperkt is als er geen indexatie is. Omdat we een directiewijziging hadden, wilden we eigenlijk ons huidige contract met een jaar verlengen en daarna een regeling afspreken voor langere tijd. Het verlengingsvoorstel van de verzekeraar bevatte echter een forse kostenstijging en dat was voor ons geen optie. Daarom hebben we Montae & Partners ingeschakeld om ons te helpen bij de zoektocht naar een nieuwe pensioenregeling. Voor ons was toen nog helemaal niet duidelijk dat dit een beschikbare premieregeling zou moeten worden. Wij wilden een regeling die gelijkwaardig zou zijn aan wat wij hadden. Ik had eerder bij het Verbond van Verzekeraars  Hans Kennis en Vandena van der Meer ontmoet. Na een prettig kennismakingsgesprek met Vandena van der Meer en Pascal Wegman waren wij overtuigd dat Montae & Partners ons behulpzaam zou zijn bij dit traject.

Traject breed oppakken
Het is uiteindelijk een intensief traject geworden. Wat ik mooi vond van Montae & Partners is dat Pascal Wegman en Vandena van der Meer ons vanaf het begin hebben geadviseerd het traject breed op te pakken. Op advies van hen hebben we een pensioencommissie ingesteld met leden van de OR en hun adviseur, nog enkele andere medewerkers, de betrokken stafleden en twee directeuren. Vanaf het voorjaar van vorig jaar hebben we geregeld bij elkaar gezeten om de analyses van Montae & Partners en de reactie van de OR te bespreken.”

Commotie en communicatie
Jenny vertelt dat de Vereende het traject met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wilde doen.  “We hebben een aantal collega’s die gelukkig pensioen heel belangrijk vinden. Toen duidelijk werd dat een individuele beschikbare premieregeling de voorkeur ging krijgen, leidde dat tot commotie. Collega’s waren bang dat door het verschuiven van de risico’s naar de deelnemers, ze een slechtere pensioenregeling zouden krijgen. We hebben uiteindelijk de mensen meegekregen door meerdere informatiebijeenkomsten te organiseren. Die hebben we aangepakt als rondetafelgesprekken waarbij iedereen zijn of haar vragen kon stellen. We hebben ook nog eens benadrukt dat het geen operatie was om kosten te besparen. Integendeel, de werkgever gaat ruimschoots meer betalen voor de pensioenregeling. Verder hebben we lijsten met vragen en antwoorden op intranet gezet. Nadat de OR had ingestemd, hebben we nog meer bijeenkomsten georganiseerd om nog eens goed uit leggen hoe de regeling eruit komt te zien. Daarna hebben we brieven gestuurd om de individuele medewerkers hun instemming te vragen. Bij die brief zat een bijlage waarin ze de persoonlijke gevolgen voor henzelf precies konden zien. Medewerkers die dit wilden, hadden ook nog de mogelijkheid om met een adviseur van Montae & Partners een persoonlijk pensioengesprek te hebben.”

Pensioenbewustzijn is flink toegenomen
Aanvankelijk had één medewerker bezwaar aangetekend, maar die heeft dat na een persoonlijk gesprek ingetrokken. Uiteindelijk zijn dus alle medewerkers akkoord gegaan met de nieuwe regeling. “We hebben een pittig en intensief traject doorlopen”, zegt Jenny, “maar het is goed dat we dit hebben gedaan, want hierdoor is het pensioenbewustzijn binnen het bedrijf flink toegenomen.”

HRM Manager Jenny Taai

Heel kort lijntje
Jenny is zeer tevreden over hoe Montae & Partners het traject heeft begeleid. “Met Pascal en Vandena hadden we echt een heel kort lijntje. Zij zijn bijzonder deskundig en hebben het vermogen om de complexe pensioenmaterie goed uit te leggen. Zij ervaart de adviezen als  betrouwbaar en gebaseerd op de juiste methodieken. Daarnaast was het een voordeel dat zij bekend zijn met onze branche, mede door hun betrokkenheid bij de verzekering cao. Zij hadden steeds oog voor het totale plaatje waardoor je als werkgever overzicht houdt. Daarbij was het persoonlijk contact heel prettig.”