Casus: Shimano tilt zwaar aan zorgplicht bij keuze voor pensioenregeling

Mei 2020

“Wij hebben drie vestigingen in Nederland. In Eindhoven is sinds januari 2017 ons Europese hoofdkantoor gevestigd en we hebben per april 2019 een heus Experience Center geopend in Valkenburg. Daarnaast is ons lokale verkoopkantoor voor de Benelux samen met het Europese distributiecentrum sinds jaar en dag gevestigd in Nunspeet. Door de verscheidenheid in de operatie zit er een grote variëteit in achtergronden en opleidingsniveaus van de collega’s. Shimano had de nodige ervaring met DC-pensioen. Dat vergde van de werkgever veel administratief werk en ook veel individuele actie van de medewerkers. Daarom heeft de werkgever mede vanwege zijn zorgplicht ervoor gekozen het pensioen voor alle medewerkers onder te brengen bij pensioenfonds PGB in een DB-omgeving.”

Lennart Haas is team leader sales operations bij Shimano. Hij maakte namens de werknemers deel uit van de werkgroep die zorgde dat er voor de medewerkers in Nederland een nieuwe pensioenregeling kwam. Martijn van Alphen van Montae & Partners adviseerde de werkgroep en de OR in dit bijzondere traject.

Alles voor de fiets behalve het frame
Shimano is een Japans bedrijf met vestigingen over de hele wereld die producten maken voor de fiets(sport), de hengelsport en roeien. “De fietsbranche is 80% van onze directe omzet”, zegt Lennart. “We maken alles voor de fiets behalve het frame zoals kettingen, tandwielen, derailleurs en pedalen. We maken ook kleding: van schoenen tot fietshelmen.” In Eindhoven heeft Shimano ongeveer 180 medewerkers, in Valkenburg 20 en in Nunspeet 150. Lennart is verantwoordelijk voor sales operations. Dit is een afdeling die ervoor moet zorgen dat de verkoopkantoren in Europa qua organisatie, processen en systemen zo goed mogelijk worden ondersteund.

Lennart Haas van Shimano

 

Werkgroep met brede samenstelling
Omdat Shimano vanaf 2020 een nieuwe pensioenregeling moest hebben, heeft het bedrijf eind 2018 een werkgroep gevormd met een zo breed mogelijke samenstelling van jongere en oudere werknemers afkomstig van de Nederlandse vestigingen. Lennart werd gevraagd deel te nemen aan die werkgroep. “De meesten van ons hadden maar een beperkte pensioenkennis. Martijn heeft een cursus voor ons verzorgd waarin we leerden over het pensioenstelsel en de verschillende vormen van pensioen. Dit heeft ons geholpen om een gewogen advies te kunnen geven richting het management”

“Vanwege de grotere complexiteit van een beschikbare premieregeling en de nadruk op de zorgende taak van de werkgever was er een voorkeur voor opnieuw een DB-oplossing.”

 

 

Nadruk op zorgende taak
Shimano had een middelloonregeling bij een verzekeraar. Bij voortzetting van dat contract zouden de kosten ruim verdubbelen. Dat was ook voor een bedrijf met een goede financiële positie zoals Shimano geen optie. Overgang naar een beschikbare premieregeling leek aanvankelijk een logische oplossing. Maar toen de werkgroep bij de zoektocht naar een nieuwe regeling van de werkgever een aantal criteria vroeg, kwam naar voren dat de werkgever liefst een gelijke regeling voor iedereen wilde, zonder onderscheid te maken naar diensttijd of salaris. Mede vanwege de grotere complexiteit van een beschikbare premieregeling en de nadruk op de zorgende taak van de werkgever was er een voorkeur voor opnieuw een DB-oplossing.

Keuze voor Pensioenfonds PGB
Er zijn toen verschillende aanbiedingen vergeleken waarbij er een groot verschil in kosten was tussen verzekeraars en pensioenfondsen. Uiteindelijk is op voorstel van de adviseur van de werkgever gekozen voor Pensioenfonds PGB. “Aanvankelijk was het uitgangspunt van de werkgever dat het bestaande pensioenbudget tevens het budget moest worden voor de nieuwe regeling”, vertelt Lennart. “We hebben toen met rekenmodellen kunnen aantonen dat dit zou leiden tot een dusdanige verslechtering van de pensioenregeling dat Shimano hiermee eigenlijk geen recht deed aan de medewerkers. Uiteindelijk is de werkgever aanzienlijk meer gaan betalen voor de arbeidsvoorwaarde pensioen dan in het verleden.”

Nog steeds een goede regeling
In vergelijking met de oude regeling is er een kleine achteruitgang. “We hadden de fiscaal maximaal toegestane opbouw”, zegt Lennart. “Dat is net iets lager geworden en het partnerpensioen dat vroeger volledig op basis op opbouw was is nu een combinatie van opbouw- en risicobasis. Werknemers kunnen ervoor kiezen om zelf wat extra te betalen zodat het stuk op risicobasis ook opbouw wordt.  Waar de kosten voor de werkgever flink zijn gestegen, is de eigen bijdrage van de medewerkers aan de pensioenregeling niet verhoogd. Wij vinden dat we nog steeds een goede regeling hebben. We hebben er een intensief traject voor doorlopen. Daarbij moesten we ook goedkeuring krijgen op het budget van het Japanse moederbedrijf.”

Medewerkers zijn positief
De medewerkers zijn kennelijk ook tevreden met de regeling, want er zijn heel weinig negatieve reacties geweest. “Onze mensen volgen natuurlijk het nieuws en weten dat de pensioensector het moeilijk heeft. Ze zijn positief over de regeling die we onder de huidige omstandigheden hebben kunnen afspreken. We gaan van een verzekeraar naar een pensioenfonds. Maar de vorm van de regeling is niet wezenlijk veranderd. De werkgroep en de OR hebben de medewerkers geregeld op de hoogte gehouden. Onlangs heeft Pensioenfonds PGB meerdere sessies gehouden binnen ons bedrijf om de nieuwe regeling en het fonds zelf te presenteren. Ruim de helft van de medewerkers heeft daadwerkelijk een van die bijeenkomsten bezocht. Daarnaast konden medewerkers die daar behoefte aan hadden zich nog aanmelden voor een individueel pensioengesprek.

“Martijn is in dit traject echt een sparringpartner voor ons geweest”

 

 

Sparringpartner
Over de ondersteuning van Montae & Partners, vooral in de persoon van adviseur Martijn van Alphen, is Lennart heel positief. “Martijn is in dit traject echt een sparringpartner voor ons geweest. Hij heeft ons wegwijs gemaakt in pensioenland en bij de hand genomen. Hij heeft ons gevraagd wat wij nu precies wilden en op basis daarvan hebben we samen een plan de campagne gemaakt.  Hij heeft ons bijgestaan in de gesprekken met het management en de adviseur van de werkgever. Een voordeel was dat Montae & Partners software had waarmee voor allerlei groepen medewerkers de consequenties van bepaalde keuzes snel inzichtelijk konden worden gemaakt. Ook wat die keuzes in reële euro’s betekenden. Dat heeft ons als werkgroep en ook de werkgever echt geholpen.”