Casus: OR beslagen ten ijs voor nieuwe pensioenregeling 

Eurofins, een internationale groep van laboratoria, wijzigde met ingang van 1 januari 2021 de pensioenaanbieder voor de 90 medewerkers van het Nederlandse bedrijfsonderdeel Salux. Voorzitter van de OR Alma Sneyders – van Delft, ontving hiervoor eerder in 2020 een instemmingsaanvraag. De OR had nog niet eerder met het thema pensioen van doen gehad. Om deze vraag samen met haar OR-collega’s goed te kunnen beoordelen en beantwoorden, riep de ondernemingsraad de hulp in van Montae & Partners. 

“Ik weet alles van cholesterolen, nier- en leverfuncties, maar niet van pensioen. Toen we de aanvraag kregen vroegen we ons af wat het zou betekenen, of het duidelijk zou zijn voor de medewerkers en of het een regeling is waar we mee verder konden,” aldus Alma. Naast haar rol als voorzitter van de OR is zij functioneel applicatiebeheerder van het laboratorium informatiesysteem en stuurt zij als één van de kernanalistes het lab op dagelijkse basis aan. De achtergrond van de wijziging was harmonisatie van de pensioenregeling van Salux met de rest van Eurofins. Ook liep het contract af met de pensioenuitvoerder van dat moment en wilde het bedrijf voorbereid zijn op de wijzigingen die uit het pensioenakkoord kunnen voortkomen. De wijziging zou op redelijk korte termijn plaatsvinden en daarom was het urgent dat de OR goed geïnformeerd een besluit kon nemen.  

Pensioen voor dummies 
Via trainer Marian Beeren van hun vaste trainingsbureau Stavoor kwam Alma in september van 2020 bij adviseur Inge Bakker van Montae & Partners terecht. Het verzoek was om de OR te helpen met het gesprek met de werkgever en het duiden van het voorstel voor wijziging van de pensioenaanbieder. Alma: “Inge heeft voor ons de stukken gelezen en er kritische vragen en kanttekeningen bij geplaatst. Ook heeft ze ons als OR getraind om te begrijpen wat er staat en hoe je het kan interpreteren. Eigenlijk heeft ze een ‘Pensioen voor dummies’ voor ons gemaakt.” Dit was belangrijk voor de werknemers van Salux Eurofins. “We wilden dat zij het vertrouwen hadden dat de OR goed had gekeken naar het voorstel, vanuit het perspectief van de werknemers. Dat de voor- en nadelen eerlijk op een rij gezet werden, en dat de situatie van meerdere kanten gezien werd,” legt Alma uit.  

Randvoorwaarden 
“Onderhandeling met de directie hoeft niet per se negatief te zijn. Soms moet je samen een project in en zorgen dat de randvoorwaarden voor je medewerkers op orde zijn en dat zij goed geïnformeerd worden,” voegt Alma toe. Dat is gelukt. Eurofins heeft flink geïnvesteerd in communicatie en organiseerde informatiesessies in samenwerking met de adviseur van de werkgever Aon. De voorwaarden van de transitie en hoe deze zou plaatsvinden zijn daar goed uitgelegd aan de werknemers. Iedereen kreeg de kans om erbij te zijn. Ook voor die sessies stond Inge het OR-team bij, zodat zij beslagen ten ijs kwamen en zelf konden uitleggen waar het om ging. Alma vervolgt: “Daardoor hadden we als OR duidelijk voor ogen hoe zo’n pensioen in elkaar zit zodat we het voor onze collega’s ook helder konden krijgen. Vooral de uitleg van de achtergronden van de transitie was complex, maar het is goed gelukt.” 

Terugkijken 
Inmiddels zijn we een paar maanden verder en kijkt Alma terug op het besluit tot instemming met de wijziging en het verdere traject. Al met al is ze tevreden over het resultaat. Alma: “We hebben collega’s kunnen informeren over hoe het nu gaat lopen, iedereen heeft de gelegenheid gehad om vragen te stellen en de juiste keuzes voor zichzelf te maken.” Ook is er een positieve ‘bijvangst’. “We hebben het idee dat veel collega’s er actief mee aan de slag zijn gegaan en dat er ook extra bewustwording heeft plaatsgevonden over pensioen,” vervolgt zij. Zelf heeft ze ook veel geleerd: “Ik snap nu hoe pensioen in elkaar zit. Sommige dingen neem je voor lief, omdat je weet dat het goed geregeld is door je werkgever. Maar er kan toch iets gebeuren waardoor alles verandert. En als je het een beetje snapt, dan is het toch wel leuk.” Ze voegt toe: “Als OR moet je nieuwsgierig zijn en soms out-of-the-box kunnen kijken, en dit was een van die onderwerpen.” 

Volgende stap 
Op de vraag of de OR het onderwerp pensioen nu voorlopig in de kast kan laten, antwoordt Alma lachend: “Nee, dat nog niet. Het huidige pensioencontract loopt volgend jaar af en dan zal Eurofins de aanbieding opnieuw bekijken. De OR heeft hier instemmingsrecht en dus zullen we opnieuw zaken tegen het licht moeten houden.” Dat ze in de toekomst weer de hulp van Montae & Partners in zal schakelen, sluit Alma niet uit: “Als we advies nodig hebben en Inge of een collega kan ons dat geven, dan graag. Ik zeg altijd: ‘Je hoeft niet alles te weten, als je maar weet waar je het kunt vinden.’” 

 

 

“De samenwerking met Montae & Partners hebben wij als erg prettig ervaren. De adviseur ondersteunde ons op een proactieve en betrokken manier, vanuit professionaliteit en kunde. Er werd goed naar ons geluisterd en ze haalde uit ons verhaal wat echt nodig was. Het contact verliep toegankelijk en met open vizier. Montae & Partners heeft een chique naam, maar hun mensen zijn dat ook in hun werkethos.” 

Alma Sneyders – van Delft, Voorzitter OR Salux Eurofins