Casus: Eén pensioenregeling voor Nederlandse bedrijven van Etex Group 

Van drie verschillende verzekerde regelingen naar één gezamenlijke beschikbare premieregeling. Dat is het traject dat de Nederlandse bedrijven van de Etex Group hebben doorlopen. Eternit in het Twentse Goor en Etex Building Performance B.V. (voormalig Siniat B.V. en Promat B.V.) met vestigingen in Delfzijl en Houten hadden nogal verschillende condities in hun pensioenregeling. Het Brusselse moederbedrijf wilde naar één beschikbare premieregeling gaan voor alle medewerkers en dat moest binnen het bestaande budget. 

Een pittige uitdaging voor de lokale directies, de betrokken vakbonden, ondernemingsraden en de werkgeversvereniging. Montae & Partners was met Remco Reinders adviseur van de werkgevers en de vakbond had een eigen adviseur. We spreken over het afgelegde traject met de HR-managers Ben Over (Etex Building Performance) en John Beumer (Eternit).  

Gevolgen van coronacrisis 
Op het moment dat we hen interviewen, is de coronacrisis is alle hevigheid losgebarsten. Ben en John zijn daar druk mee, maar op een heel verschillende manier. Bij Eternit, dat golfplaten dakbedekkingen maakt voor grote en kleine boerenbedrijven, wordt de productie gecontroleerd stilgelegd vanwege de veiligheid van de medewerkers. Bij Etex Building Performance in Delfzijl, dat gipsplaten voor de bouw maakt, werkt men op een veilige wijze volop door in 5-ploegendienst. Nationaal en internationaal is de vraag naar gipsplaten gestegen omdat heel veel mensen aan klussen zijn geslagen.  

Samen sterker 
In totaal hebben de bedrijven meer dan 200 medewerkers. “Door gezamenlijk op te trekken, konden we naar pensioenuitvoerders toe een grotere vuist maken om gunstige voorwaarden te bedingen”, zegt John. “We hebben een aantal producten de revue laten passeren en daarbij pensioenresultaten en kosten vergeleken. Uiteindelijk zijn we uitgekomen bij een beschikbare premieregeling van Nationale-Nederlanden, waar wij ook al zaten met onze middelloonregeling. Dat heeft zeker geholpen bij de onderhandelingen over de nieuwe regeling.” 

Verschillen in regeling 
Zoals vermeld, verschilden de regelingen nogal van elkaar. “De regelingen van Eternit en Promat leken wel redelijk op elkaar”, zegt Ben daarover. “Maar de regeling van Siniat kende een hogere franchise en ook een vrij hoge premie voor de medewerkers. Wij hadden wel een ANW-hiaatregeling, die Eternit niet had. Die heeft men daar nu ook en bij ons is de franchise flink omlaaggegaan. Ook de eigen premiebijdrage is procentueel lager geworden. In euro’s betalen de meeste medewerkers vrijwel evenveel als voorheen, maar voor dat geld bouwen ze inclusief een extra toezegging van de werkgever nu naar verwachting meer pensioen op. Dat is dus gunstig.” John is blij met de ANW-hiaat verzekering. “Die biedt bij overlijden tijdens het dienstverband extra bescherming. Het is waardevol dat er dan voor de nabestaanden een extra financiële steun is.”  

Beschikbare premieregeling bleek enig werkbare optie 
Het moederbedrijf Etex Group wilde dat er een beschikbare premieregeling zou komen. Bij de verkenning van de mogelijkheden bleek al snel dat dit de enig werkbare optie was. “Bij ons staat in de cao dat de werkgeverspremie voor de pensioenregeling maximaal 20% van de pensioengrondslag mag bedragen”, legt Ben uit. “Als we een verzekerde middelloonregeling hadden willen houden, dan hadden we voor dat budget de pensioenopbouw sterk moeten verlagen. Dat wilden we natuurlijk niet.” John vertelt dat bij de regeling die uiteindelijk is gekozen, er zelfs bij het meest defensieve scenario voor alle leeftijdsgroepen nog een voordeel uitkomt. “Dat voordeel is alleen niet 100% gegarandeerd. Daarvan is iedereen wel doordrongen. Maar die berekeningen hebben er wel voor gezorgd dat iedereen uiteindelijk achter de regeling kon staan.” Bij Etex Building Performance was de vakbond aanvankelijk geen voorstander van een beschikbare premieregeling. “Er zijn allerlei alternatieven onderzocht, ” zegt Ben, “maar op basis van de cijfers  was ook de vakbond uiteindelijk overtuigd dat dit de beste oplossing voor de medewerkers was.”  

Veel communicatie 
John vertelt dat er veel tijd en aandacht aan communicatie is besteed. “We hebben kantinebijeenkomsten georganiseerd waar we in ‘Jip en Janneketaal’ hebben uitgelegd wat een beschikbare premieregeling betekent. Daarna hebben de leden van de vakbond voor de regeling gestemd. Om de medewerkers te helpen bij het maken van de individuele keuzes die ze binnen de regeling hebben, willen we gebruik maken van de workshops die Montae & Partners geeft.” Ben vult aan: “Dat willen we in kleine groepjes doen zodat iedereen ruimschoots de gelegenheid heeft om vragen te stellen. We hebben dat echter door de coronacrisis nog niet in werking kunnen stellen, maar dat doen we zodra het kan.” 

Rustig en betrouwbaar 
John en Ben zijn positief over de rol van Remco Reinders van Montae & Partners als adviseur namens de werkgevers. “Remco heeft het goed gedaan”, zegt John. “In het contact met de sociale partners heeft hij altijd een helder verhaal gehad. En als de discussie soms wat verhit begon te worden, bleef hij heel rustig en zorgde dat iedereen weer dezelfde kant op ging kijken.”  
Ook Ben noemt de rustige opstelling van Remco, die goed werkte bij de medewerkers van de bedrijven. “Als er een gladde prater staat die alleen maar een mooi verhaal vertelt, werkt het niet. Remco straalde op een rustige manier deskundigheid uit en benoemde zowel de voor- als de nadelen van de nieuwe regeling. Dat geeft de medewerkers vertrouwen.”