??????????????????

Training

Wij bieden, in samenwerking met Sprengers Advocaten 3 nieuwe OR-Kennissessies aan. Onderwerp: Het algemeen pensioenfonds: een redelijk alternatief voor de huidige verzekerde pensioenregeling?

Wil je je direct inschrijven, of meer informatie over onze kennissessies? Klik hier

In onze workshops en informatiebijeenkomsten bieden wij ondernemingsraden een heldere uitleg over de wereld van pensioenen. Wij zorgen ervoor dat u begrijpt waar het om gaat. Heldere uitleg in duidelijke en begrijpelijke taal.

De bijeenkomsten vinden plaats bij u, op locatie of bij ons. Wat u het prettigst vindt.

We bieden algemene workshops en workshops op maat aan. In de workshops op maat gaan wij in op uw eigen pensioenregeling en combineren dit met algemene pensioenkennis.

Het is natuurlijk ook mogelijk de bijeenkomsten samen met de werkgever of gecombineerd met andere ondernemingsraden of onderdeelscommissies te volgen.

  • Informatiebijeenkomsten algemeen voor gezamenlijke ondernemingsraden
  • In-company informatiebijeenkomsten; eigen pensioenregeling staat centraal
  • In-company bijeenkomsten met ondernemingsraad en HR samen
New idea

Advies

Voor een ondernemingsraad zijn pensioenzaken vaak geen alledaagse kost. Als de werkgever zijn pensioentoezegging wijzigt, dan is hij verplicht dit ter instemming bij de ondernemingsraad voor te leggen. OR Pensioen ondersteunt en adviseert u bij het toetsen van de instemmings- of adviesaanvraag.

Deze advisering gebeurt zo uitgebreid als u als ondernemingsraad dat wilt. Een quick-scan van het werkgeversvoorstel behoort tot de mogelijkheden, maar ook het opstellen en uitvoeren van een enquête voor uw achterban ligt op ons terrein. Wij adviseren en ondersteunen uiteraard ook bij het opstellen van een tegenvoorstel en het uitonderhandelen hiervan. Dit alles uiteraard op maat, want geen enkel instemmingstraject is gelijk.

  • Advies bij instemmingsaanvraag wijziging pensioenregeling
  • Advies voor rol OR in communicatie met achterban in pensioenvraagstukken (enquêtes, klankbordgroepen)

Kennissessie Pensioenleeftijd naar 68

Sprengers Advocaten en Montae verzorgen op 28 maart 2017 in Utrecht de kennissessie “Pensioenleeftijd naar 68”.
Meer informatie of inschrijven? Klik hier.

Scoren met medezeggenschap!

Op 18 mei verzorgen Wissema group, De Voort Advocaten en Montae de inspirerende middag scoren met medezeggenschap! Houd onze website in de gaten voor meer info!

Meer weten?

Bel (070) 30 42 900 of stuur een e-mail naar info@orpensioen.nl.(06) 222 40 447Henry van Eck

Inge ORfoto

(06) 460 27 408Inge Bakker