Een pensioenregeling in België?

De laatste tijd onderzoeken steeds meer werkgevers en pensioenfondsen de mogelijkheid van het onderbrengen van de pensioenregeling bij een pensioenfonds in België, bij een zogenaamde IORP.

De rol van de Ondernemingsraad is cruciaal bij het onderbrengen van het pensioen in België!

Immers: de Or heeft instemmingsrecht als de werkgever besluit de pensioenregeling onder te brengen bij bijvoorbeeld een IORP. Het is daarom van groot belang dat werkgever, pensioenfonds en ondernemingsraad het hele traject gelijk optrekken.

Het België-team van www.orpensioen.nl

Henry van Eck MBA

Henry ORfoto
Specialist advisering ondernemingsraden en pensioen. Ervaren pensioenfondsbestuurder en ervaring met diverse België-trajecten.

Barbara van Bogaert AAG

Montae - Barbara
Actuaris

mr. drs. Ellen Buzing CPL

Ellen
Pensioenjuriste

Wij zorgen er voor dat:

  • De Ondernemingsraad weloverwogen al dan niet kan instemmen met het overbrengen van de pensioenregeling naar België.
  • De Ondernemingsraadleden zelf aan de collega’s kunnen toelichten waarom zij wel of niet hebben ingestemd.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een pensioenfonds in België? Belt u dan met Henry van Eck 06 – 222 40 447, of stuur een mailtje naar henry.van.eck@orpensioen.nl

De ‘België – route’ KAN een interessante optie zijn voor de Ondernemingsraad. Laat deze optie niet verloren gaan door gebrek aan kennis.

Advies or

 

Meer weten?

Bel (070) 30 42 900 of stuur een e-mail naar info@orpensioen.nl.

Henry ORfoto

(06) 222 40 447Henry van Eck

Inge ORfoto

(06) 460 27 408Inge Bakker